Saturday, 31 March 2012

ujian bulanan

BAHASA MELAYU : 84 A
BAHASA INGGERIS : 40 E
SEJARAH : 54 C
SCIENCE : 75 A-
MATHEMATICS : 48 D
PENDIDIKAN AGAMA : 83 A
PERDAGANGAN : 67 B
PENDIDIKAN SENI VISUAL : 78 A-
KESUSASTERAAN : 68 B
PENDIDIKAN SIVIK 73 B+

hope exam tengah tahun dapat lebih baik dari ini amin